TWITTER


Today marks the 27th year of embodying the organization's principles while aiming high with noble and mighty goals! Join us as we reconnect memories through the years!

Happy 27th Anniversary UPCES!
Cheers to more years ahead! https://t.co/xiZ052BIPs
UPCES photo

Isang pagpupugay para sa patuloy na paglaban! Kaisa ang UPCES sa laban ng bawat Pilipino upang manaig mula sa mga mapaniil. Matapang na tumindig! Muling lumaban, muling lumaya!

#MulingLumaban
#MulingLumaya
#ArawngKalayaan https://t.co/rUDoNHmVJX
UPCES photo